„Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach”.

» Opis zapytania

1.2 Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach, w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Tarnowskich Górach”.
Zakres budowy obejmuje branżę drogową, branżę kanalizacyjną, branżę elektryczną, wycinkę drzewa, wprowadzenie nowego oznakowania docelowego.

Zakres prac:
CZĘŚĆ 1 – etap II dokumentacji projektowej
Odcinek A – G (odcinek od skrzyżowania z ulicą Karłuszowiec do skrzyżowania z ul. Ogrodową), na długości L=244,0 m obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie nakładki wyrównawczo – wzmacniającej jezdnię z betonu asfaltowego.
2) Wymianę istniejącej nawierzchni chodnika, zjazdów na kostkę betonową prefabrykowaną.
3) Umocnienie istniejących poboczy kruszywem,
4) Zabezpieczenie istniejącego kabla teletechnicznego w obrębie zjazdu, rurą ochronną dwudzielną.
5) Budowę fragmentu kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy wraz ze studnią kanalizacyjną z kręgów betonowych i wpustem drogowym.
6) Humusowanie poboczy.
7) Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

CZĘŚĆ 2 – etap I dokumentacji projektowej
Odcinek H – P (odcinek od skrzyżowania z ulicą Legionów do włączenia do ul. Piestraka), na długości L=178,0m obejmuje w szczególności:

1) Wymianę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nową.
2) Wymianę istniejącej nawierzchni zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej prefabrykowanej.
3) Przebudowę istniejących chodników poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę betonową prefabrykowaną.
4) Umocnienie istniejących poboczy kruszywem.
5) Przesunięcie słupa teletechnicznego kolidującego z jezdnią na włączeniu do ul. Piestraka.
6) Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi.
7) Zabezpieczenie istniejących ziemnych kabli elektrycznych nn i sn dwudzielnymi dwuwarstwowymi rurami z tworzywa sztucznego.
8) Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Legionów do szpitala – 8 szt. latarni wraz z kablową siecią oświetleniową.
9) Budowę kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy wraz ze studniami kanalizacyjnymi z kręgów betonowych wraz z przykanalikami deszczowymi i wpustami drogowymi.
10) Wycinkę drzewa oraz krzewów wraz z wykonaniem nasadzenia.
11) Humusowanie poboczy.
12) Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.06.2023 | 10:00


» Lokalizacja

42-600 Tarnowskie Góry


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Góry
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się