Desmopresyna dożylna

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa desmopresyny dożylnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), które stanowią załącznik do SWZ. Zakup jest realizowany w ramach budżetu programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”. Produkt leczniczy musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.06.2023 | 11:00


» Lokalizacja

02-326 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się