Remont drogi gminnej Nr G110760R Sietesz Cegielnia – Szkoła Podstawowa w km 1+180 – 1+874 (dł 694 m) zlokalizowanej na działce nr ewid. 1860 w Sieteszy obręb 0012

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr G110760R Sietesz Cegielnia – Szkoła Podstawowa w km 1+180 – 1+874 (dł 694 m) zlokalizowanej na działce nr ewid. 1860 w Sieteszy obręb 0012”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres rzeczowy zadania obejmuję remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie nierówności masą bitumiczną, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr 4 cm oraz remont poboczy zgodnie z przedmiarem robót.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze oraz STWiORB – stanowiących załączniki do SWZ.
Okres gwarancji jakości na roboty budowlane: minimum 24 miesiące

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.04.2023 | 10:00


» Lokalizacja

37-220 Kańczuga


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Kańczuga
ul. M.Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się