Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123, oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda, Gmina Adamów.”
Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
• Budowę drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. nr 117, 120/1, 122, 123 o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanałem technologicznym
• Budowę drogi gminnej Nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową istniejącego kabla energetycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w SWZ oraz w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących łącznie Załącznik nr 1 do
SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2023 | 13:00


» Lokalizacja

22-442 Adamów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Adamów
Adamów 11 b
22-442 Adamów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się