Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. I. Malmeda 8 w Białymstoku , wraz z przebudową układu zasilania i dostosowaniem go do potrzeb zasilania nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przebić, obudów, malowania, sposobem odprowadzenia skroplin itd.

» Opis zapytania

Opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. I. Malmeda 8
w Białymstoku na działce nr 1401/43 w obrębie 11, wraz z przebudową układu zasilania
i dostosowaniem go do potrzeb zasilania nowoprojektowanej instalacji klimatyzacji oraz wszelkich prac budowlanych, w tym przebić, obudów, malowania, sposobem odprowadzenia skroplin itd. związanych z wykonaniem zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego wraz
z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2023 | 11:00


» Lokalizacja

15-370 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się