Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce w 2023 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest :
1) wyłapywanie i zapewnianie opieki, także weterynaryjnej, bezdomnym, dzikim zwierzętom z terenu gminy Niemce;
2) dokonywanie eutanazji zwierząt w tym ślepych miotów;
3) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Niemce;
4) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

21-025 Niemce


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Niemce
Lubelska 121
21-025 Niemce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się