Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie w 2023r

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2022 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 32
05-304 Stanisławów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Stanisławów
Rynek 32
05-304 Stanisławów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się