Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki w Bojszowie w rejonie ul. Kościelnej” -II.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się