„Dostawa używanego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-093 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się