„Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

21-025 Niemce


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Niemce
Lubelska 121
21-025 Niemce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się