Dostawa zgrzebeł i łańcuchów zgrzebłowych do wygarniaczy żużla kotłów OP650 - badanie rynku

» Opis zapytania

PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy zgrzebeł i łańcuchów zgrzebłowych do wygarniaczy żużla kotłów OP650 dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.
1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawy zgrzebeł i łańcuchów zgrzebłowych do wygarniaczy żużla w następującym zakresie:

Poz.1 (341-434-838-I) ŁAŃCUCH ZGRZEBŁOWY 9 OGNIW RYS.2-1474755 ODŻUŻLACZ ZGRZEBŁOWY – 2 szt.
Informacja dodatkowa:
Zamawiający informuje, że 1 szt. łańcucha dotyczy wykonania kompletnego łańcucha zgrzebłowego odżużlacza wg rys. złożeniowego nr 0-1474753a poz. 6. Rysunek wykonawczy poz. 6 to rys. nr 2-1474755, który pokazuje szczegóły wykonania składowych elementów łańcucha.
Parametry łańcucha:
• łańcuch węgloutwardzany,
• klasa wytrzymałości łańcucha - FAS NS B10%.
Dla w/w łańcucha Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie miał takie same wymiary i parametry techniczne, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

Poz.2 (341-049-516-0) ZGRZEBŁO RYS.3-115-008 WYGARNIACZ ŻUŻLA OP650 – szt. 50

to jest w szczególności uzyskanie informacji o podmiotach, które mogą zrealizować w/w dostawę w terminach:
Poz.1 do dnia 28.02.2021r. - 1 szt oraz do dnia 30.11.2021r - 1 szt.
Poz.2 do dnia 30.06.2021 r.

Dokumentacja:
Właścicielem dokumentacji dla pozycji nr 1, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia, jest Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.
Właścicielem dokumentacji dla pozycji nr 2, według której ma być wykonany przedmiot zamówienia jest Zamawiający. Rysunek poglądowy zgrzebła przedstawia załącznik nr 1.

Dokumenty jakie będą wymagane wraz z dostawą:
- dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006.
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta.

Warunki gwarancji:
- 12 miesięcy od daty zabudowy, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy Towaru.

Wizja lokalna:
Zamawiający zorganizuje dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców w dniu 27.10.2020r. wizję lokalną, podczas której Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Szczegóły dotyczące wizji podano przy opisie pozycji nr 1.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.
3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w pozycji znajdującej się w formularzu, w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres radoslaw.gala@tauron-wytwarzanie.pl. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji i szacowanej wartości zamówienia za jedną sztukę dla każdej pozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się