Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1A” w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz urządzeniami. Hala pneumatyczna będzie stanowić przykrycie boiska do piłki nożnej posiadającego nawierzchnię poliuretanową. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać ponadto:
a) system nadmuchowy,
b) kontenery techniczny i magazynowy na namiot hali,
c) drogę pożarową,
d) doprowadzenie niezbędnych mediów,
e) zrealizowanie w istniejącym obiekcie szkolnym rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pozwalających na zlokalizowanie hali pneumatycznej w odległości 10,9 m od budynku Sali gimnastycznej.
Projektowana hala pneumatyczna zostanie zlokalizowana na działce ewidencyjnej numer 12 z obrębu 7-01-16 przy al. Wojska Polskiego 1A w Warszawie. Preferowana trasa drogi pożarowej przebiega po działce ew. nr 18 z obrębu 7-01-16 do ul. Śmiałej.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem drogi pożarowej,
2) uzyskanie pozwolenia budowę,
3) kompleksowe wykonanie robót budowlanych,
4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Słowackiego 6/8
Warszawa 01-627
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
Słowackiego 6/8
Warszawa 01-627
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się