SPRAWDŹ SWÓJ PODPIS ELEKTRONICZNY

Przed przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub aukcji sprawdź, czy możesz podpisać formularz ofertowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym poprawnie złożyć ofertę.

Poniższy test podpisu zweryfikuje, czy na komputerze masz zainstalowane wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania oferty. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zostaniesz powiadomiony o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB (rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego).

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdziesz w instrukcji Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisania ofert - Instrukcja użytkownika


 • Twój system operacyjny
  Twój system operacyjny nie jest wspierany.
  Rekomendowany aktualny system operacyjny: Microsoft Windows, Mac OS, Linux
 • Twoja przeglądarka internetowa
  Twoja przeglądarka internetowa nie jest wspierana, zmień przeglądarkę.
  Rekomendowane aktualne wersje przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge w wersji 79 lub wyższej
 • Zainstalowany dedykowany dodatek (plugin) do przeglądarki
  Twoja przeglądarka nie posiada zainstalowanego dedykowanego dodatku do podpisu elektronicznego, proszę pobrać i zainstalować dodatek używając linku poniżej oraz postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po instalacji proszę odświeżyć stronę.
  Pobierz dodatek
 • Oprogramowanie JAVA i aplikacja Szafir Host
 • Inicjalizacja komponentu Szafir
  Szafir zgłosił następujący błąd:
 • Start komponentu Szafir
  Szafir zgłosił następujący błąd:
 • Test podpisu
 • Weryfikacja podpisu