Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia budynku będącego własnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 20, 09-402 Płock. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, sprzętu komputerowego, przenośnego sprzętu elektronicznego oraz zapasu szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Królewieckiej 14 w Płocku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa ubezpieczenia mienia budynku będącego własnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku mieszczącego się przy ul. Kolegialnej 20, 09-402 Płock. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, sprzętu komputerowego, przenośnego sprzętu elektronicznego oraz zapasu szczepionek w magazynie w budynku przy ul. Królewieckiej 14 w Płocku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.09.2023 | 10:00


» Location

09-402 Płock


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20
09-402 Płock
telefon: Brak
fax: Brak
email: plock@psse.waw.pl
nip: 7742345666
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in