Druk wydawnictw

» Notice description

Część 1 – Druk i oprawa 12 (dwunastu) zeszytów miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 1–12 / 2024 (ISSN 0137-7043),
Część 2 – Druk i oprawa 4 (czterech) zeszytów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1–4 / 2024 (ISSN 1231-868X),
Część 3 – Druk i oprawa wydawnictw zwartych, materiałów informacyjnych i promocyjnych,
Część 4 – Przygotowanie do druku, druk i oprawa 5 tomów materiału edukacyjnego z serii „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.09.2023 | 10:00


» Location

00-701 Warszawa


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in