Remont drogi gminnej nr 4331151 ul. Pańska w km od 0+000 do km 0+144 w miejscowości Małec (Gmina Radgoszcz)

» Notice description

Zakres robót do wykonania obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze - pomiarowe
2. Zabezpieczenie sieci
3. Podbudowy
4. Nawierzchnie bitumiczne
5. Zjazdy i dowiązania
5. Pobocza
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do niniejszej SWZ dokumenty, tj. dokumentacja techniczna
(branża drogowa), szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
Dokumentacja techniczna została opracowana przez: PRODIST Pracownia Projektowa Sp. j.
Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową – techniczną (branża drogowa) oraz
szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez: PRODIST Pracownia
Projektowa Sp. j.
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych.
Szczegółowy opis zawiera SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 10:00


» Location

33-207 Radgoszcz


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Radgoszcz
pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in