Dostawa i montaż gablot reklamowych na konserwatorskich wiatach przystankowych na terenie m.st. Warszawy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gablot reklamowych na konserwatorskich wiatach przystankowych na terenie m.st. Warszawy. Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki nr 1A - 1B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla cz. 1 i 2, załączniki nr 2A-2B do SWZ – wykaz cen jednostkowych oraz załącznik nr 4 – projekt umowy. Zamówienie podzielone jest na części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. cz. 1- zgodnie z wykazem lokalizacji wiat przystankowych bez gwarancji załączonym do OPZ dla cz. 1 stanowiącym załącznik nr 1A do SWZ; cz.2 -zgodnie z wykazem lokalizacji wiat przystankowych na gwarancji producenta załączonym do OPZ dla cz. 2 stanowiącym załącznik nr 1B do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2023 | 12:00


» Location

00-340 Warszawa


» Category assortment

  • Other
  • Stationery (paper)
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Warexpo Sp. z o.o.
ul. Oboźna 1A
00-340 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: biuro.zarzadu@warexpo.pl
nip: 5250009855
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in