Dostawa baterii i akumulatorów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baterii i akumulatorów na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Koszalinie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich pozycji wskazanych w Formularzu ofertowym. Każda pozycja oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca wycenia tylko te pozycje na które chce złożyć ofertę.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2023 | 10:00


» Location

Koszalin


» Category assortment

No category

» Buyer data

17. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in