Dostawa zestawów komputerowych do przetwarzania informacji niejawnych klasy Tempest wraz z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych klasy Tempest wraz
z gwarancją producenta, t.j.:
1) w zakresie zamówienia podstawowego dostawa 3 zestawów komputerowych typ I, każdy obejmujący komputer
przenośny i drukarkę kolorową;
2) w zakresie zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji dostawa 2 zestawów komputerowych typ II, każdy
obejmujący komputer stacjonarny - jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny i drukarkę kolorową A4.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 10:00


» Location

Lokalizacja dostaw podana w Tomie III SWZ - OPZ


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Centrum Informatyki Resortu Finansów


» Contact details

Available after sign in

Sign in