Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego Dwikozy w ramach projektu „Cyfrowa gmina”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
1) „Zakup switcha (przełącznika) zarządzalnego, 20 dysków SSD o pojemności min. 1 TB oraz zasilacza awaryjnego UPS do serwera o mocy min. 600W” (część nr 1);
2) „Zakup macierzy dyskowej NAS do serwera z nośnikami” (część nr 2);
3) „Zakup 17 pakietów oprogramowania biurowego” (część nr 3);
2. Szczegółowe minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu oraz oprogramowania dla poszczególnych części określono w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Oprócz wersji PDF Załącznika nr 1 do Zapytania, Zamawiający zamieszcza także wersję edytowalną w celu ułatwienia wykonawcom poświadczenie zgodności zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania z wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.09.2023 | 10:00


» Location

27-620 Dwikozy


» Category assortment

  • Data storage devices
  • Electrical power equipment
  • Network infrastructure devices
  • Licences and software
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in