Dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków dla cudzoziemców.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków
dla cudzoziemców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z wykazem lokalizacji oraz sposób realizacji
zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach
umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2023 | 12:00


» Location

00-564 Warszawa


» Category assortment

  • Other
  • Furniture accessories
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Sport

» Buyer data

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in