Remont nawierzchni asfaltowej w Przybymierzu ul. Rzeczna, dz. nr 415, obręb 0017

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej w Przybymierzu ul. Rzeczna, dz. nr 415, obręb 0017. Długość odcinka ok. 1250 m, średnia szerokość 3,5 m (od 3,2 do lokalnie 5 m), pobocza dwustronne min 0,75 max 1,5m. Przedsięwzięcie polega na remoncie wyżej wymienionej drogi poprzez wykonanie m.in.:
- oznakowania tymczasowego na czas robót,
- frezowania korekcyjnego i oczyszczenia nawierzchni,
- wyrównania podbudowy i naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno – asfaltowej AC11-16W dla KR3-4, o śr. gr. 5cm na powierzchni ok. 5%
- warstwy sczepnej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm (śr. 5cm) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S dla KR 3-4
- wyrównania i uzupełnienia poboczy
- oznakowania stałego,
2. Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametrów technicznych (przesunięcia osi jezdni, zmiany promieni łuków poziomych i pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych, szerokości nawierzchni asfaltowej, szerokości pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy rowów przydrożnych jednostronnych i dwustronnych.
3. Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku charakteryzuje się dużą ilością spękań siatkowych, pęknięć pojedynczych (w tym pęknięć podłużnych i poprzecznych), występują liczne łaty, muldy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 11:00


» Location

66-010 Nowogród Bobrzański


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in