Budowa odcinka ul. Pogodnej w Kaliszu – etap IV

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
2/ wykonanie robót ziemnych,
3/ wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
4/ wykonanie zjazdów i poboczy o nawierzchni z kruszywa mineralnego,
5/ wykonanie odwodnienia w postaci rowów odparowujących,
6/ usunięcie kolizji i zabezpieczenie urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,
7/ opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem na jego podstawie oznakowania tymczasowego,
8/ obsługa geodezyjna w tym sporządzanie bieżących operatów geodezyjnych służących określaniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą uwzględniającą zmianę użytków (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej – format DWG).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 12:00


» Location

62-800 Kalisz


» Category assortment

  • Information and signalling elements
  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services
  • Sanitary service

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in