Wykonanie badań specjalnych wyciągu narciarskiego o nr ewid. TDT: 6DM-121,m. Zieleniec gm. Duszniki Zdrój

» Notice description

OPZ znajduje się w załączeniu do postępowania.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.09.2023 | 10:00


» Location

nie dotyczy


» Category assortment

No category

» Buyer data

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in