Zabezpieczenie medyczne działalności bieżącej, szkoleniowej na rzecz 43 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych przez lekarza z rejonu Żagań

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne działalności bieżącej, szkoleniowej na rzecz 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek i instytucji wojskowych przez lekarza z rejonu Żagań.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w załączniku nr 6 do SWZ projekt umowy.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 08:30


» Location

Świętoszów


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in