Prace konserwacyjne pomieszczeń na potrzeby PPW w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym m. Słupsk - prace tynkarskie, prace malarskie, naprawa posadzek, wymiana opraw oświetleniowych

» Notice description

Szczegółowe zakresy prac do wykonania określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SWZ
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 08:55


» Location

Słupsk


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

6. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in