Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z przebudową instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku oraz montażem półstałego urządzenia gaśniczego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z przebudową instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku oraz montażem półstałego urządzenia gaśniczego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określają niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki do projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
1) Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 1.1 do umowy – Dokumentacja techniczna,
3) Załącznik nr 1.2 do umowy – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Załącznik nr 1.3 do umowy – Przedmiar robót,
5) Załącznik nr 1.4 do umowy – Warunki rozdziału instalacji wodnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 10:00


» Location

20-883 Lublin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in