Utrzymanie czystości i porządku w chodnikach i na obiektach oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 12:00


» Location

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
96-200 Rawa Mazowiecka
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services
  • Landscaping services
  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
96-200 Rawa Mazowiecka
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in