Wykonanie rozbiórki garażu oraz muru ceglanego przy ul. J. Czeczota 19 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego autorstwa KARCAD Urszula Warzecha-Tywoniuk z 20.09.2020 r. i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 20.09.2020 r.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2023 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in