Wynajem torów pływackich do nauki i doskonalenia pływania

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem torów pływackich do nauki lub doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych.
2. Zamawiający wymaga udostępnienia jednocześnie każdorazowo co najmniej 8 torów pływackich o długości 25 m (w tym co najmniej 2 torów pływackich z mechanizmem wypłycania do głębokości maks. 1 m).
Uwaga. Ilość dostępnych jednocześnie każdorazowo torów pływackich jest jednym z kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający wymaga możliwości uczestnictwa w zajęciach jednorazowo co najmniej 40 ćwiczących.
4. Zamawiający wymaga świadczenia usługi w wymiarze 1566 godzin zajęć (na torach zwykłych) oraz 174 godzin zajęć na torach z mechanizmem wypłycania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.09.2023 | 09:00


» Location

64-920 Piła


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Bydgoska 76
64-920 Piła
telefon: 672132783
fax: Brak
email: sekretariat@mosir.pila.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in