Roboty budowlane w zakresie: Zad. 1 - nr sprawy: 23-G5/S/01087 w m. Burzec Zad. 2 - nr sprawy: 23-G5/S/00779, 23-G5/S/01315 w m. Gołąbek Zad. 3 - nr sprawy: 23-G5/S/01250 w m. Korczew Zad. 4 - Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15 kV od m. Groszki do m. Gręzów wzdłuż autostrady A2 „Warszawa - Kukuryki odcinek IV od węzła "Groszki” (bez węzła) do węzła "Gręzów” (bez węzła)”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.09.2023 | 09:00


» Location

08-110 Siedlce


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Construction works for the mining industry

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in