DOSTAWA TULEI PL-301936 PODUSZKI UKŁADU NAPĘDOWEGO LKP -0403C

» Notice description

Dot.:
Zapyt. 6000025541
Wymagane do złożenia oświadczenia zostały dołączone do poz. 1 zapytania (bez poprawnie wypełnionych oświadczeń oferta jest nieważna).


Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon kontaktowy
2. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym
3. Ceny jednostkowe netto w PLN/EUR/USD z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych
4. Terminy realizacji od momentu złożenia zamówienia

5. Termin ważności oferty: !!!! do 31.10.2023 !!!!

6. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* rozliczenie następuje w walucie krajowej PLN ,

* !!!! skrócenie terminu płatności !!!! oraz rozliczenia w walucie obcej wymaga uzyskania zgody zamawiającego

7. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego


OBLIGATORYJNE

I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus :
a) w terminie obowiązywania oferty od dnia jej otrzymania jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksu Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z "Warunkami zakupu dla zamówień" załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
III. Oferta, której wartość przekracza 20.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim przypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.09.2023 | 14:00


» Location

59-101 Polkowice


» Category assortment

  • Mining machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Mining industry category published on OnePlace in last 10 days.