Remont instalacji specjalistycznej do obsługi samolotu F-16

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie instalacji specjalistycznej do obsługi samolotu F-16 (przetwornice napięcia i częstotliwości).
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu zabudowania obecnie użytkowanych urządzeń na terenie Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie Gucin 58A, 98-113 Buczek.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2023 | 09:00


» Location

32.BLT, Gucin 58A, 98-113 Buczek


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

32. Baza Lotnictwa Taktycznego


» Contact details

Available after sign in

Sign in