Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach dla potrzeb Branżowego Centrum Umiejętności w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach - zadanie dofinansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Robota budowlana: Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Pionkach dla potrzeb Branżowego Centrum Umiejętności w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach - zadanie dofinansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

UWAGA:
„Adaptacja” rozumiana jest jako przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pionkach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 9 do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2023 | 11:00


» Location

26-600 Radom


» Category assortment

 • Other
 • Metals
 • Construction supervision and other construction services
 • Other construction and renovation works
 • Landscaping services
 • Technical building installation services
 • Dismantling services
 • Road and railroad services
 • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
 • Design services
 • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in