DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO STANOWISKA DO POMIARU I WERYFIKACJI KONTURÓW CZĘŚCI MASZYN

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego stanowiska do pomiaru i weryfikacji konturów części maszyn. Aparatura stanowiąca element pomiarowy stanowiska powinna umożliwić zautomatyzowany pomiar konturu w osi X z rozdzielczością odczytu pozycji w osi X, wynoszącej nie więcej 0,1 µm. Wymagana długość odcinka pomiarowego musi być nie mniejsza niż 120 mm. Wymagane są napędy elektryczne w osiach X i Z. Głowica musi posiadać magnetyczny system mocowania ramion pomiarowych. Stanowisko musi zawierać manualnie regulowany stolik o powierzchni roboczej (szerokość/głębokość) co najmniej 200/200 [mm]
i nośności nie mniejszej niż 30kg, przeznaczony do pozycjonowania mierzonych części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2023 | 09:00


» Location

00-908 Warszawa


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in