Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku zgodnie z formularzem cenowym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy oraz Załącznik nr 2.1. do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2023 | 11:00


» Location

20-049 Lublin


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.