Dostawa akcesoriów do wstrzykiwacza do TK wraz z dzierżawą wstrzykiwacza kontrastu (2 szt.) dla UCK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. Dostawa akcesoriów do wstrzykiwacza do TK, w ilości i wymaganiach określonych
w Załączniku nr 3 do SWZ.
b. Dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu (2 szt.) zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.10.2023 | 09:30


» Location

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne


» Contact details

Available after sign in

Sign in