Dostawa, wymiana i montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych typu LED w rękawach pasażerskich w Terminalu A na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.

» Notice description

Dostawa, wymiana i montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych typu LED w rękawach pasażerskich w Terminalu A na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Szczegółowe informacje zawarte są w plikach PDF.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.09.2023 | 12:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

No category

» Buyer data

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna


» Contact details

Available after sign in

Sign in