„Remont budynku nr 12 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Ostródzie”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 12 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Ostródzie, zgodnie z:
1.1. dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ,
1.2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.09.2023 | 09:00


» Location

Ostróda


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in