Dostawa małej architektury i kloszy do lamp na terenie ZMHT w Gdyni

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów małej architektury oraz towarów do Zespółu Miejskich Hal Targowych znajdującego się w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40. Elementy powinny być dostarczone zgodnie z opisem i wykazem ilościowym znajdującym się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Szczegółowe zasady na jakich będzie się odbywać dostawa zostały opisane we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 10:00


» Location

Gdynia


» Category assortment

No category

» Buyer data

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni


» Contact details

Available after sign in

Sign in