Roboty budowlane polegające na wykonaniu „instalacji centralnej klimatyzacji” w budynkach Sądu Rejonowego w Zakopanem

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „instalacji centralnej klimatyzacji” w budynkach Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• System klimatyzacji VRF w budynku segment A dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-1 i K-2
• 3.2. System klimatyzacji VRF w budynku segment B dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-3, K-4 i K-5
• 3.3. System klimatyzacji VRF w budynku segment C dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-6
• Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych (m.in. przebicia przez ściany, stropy, podłączenie instalacji)
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami z przeprowadzonych szkoleń, dokumentami potwierdzającymi jakość urządzeń (deklaracje, certyfikaty, atesty), oraz kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi i serwisowania
• Udzielenie gwarancji na wykonane prace wraz zamontowanymi urządzeniami na okres zaoferowany przez wykonawcę (nie krótszy jednak niż 36 miesięcy licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót)
• Wykonywanie w okresie gwarancji robót serwisowych związanych z usuwaniem awarii systemu klimatyzacji.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ:
• Przedmiar Robót
• Projekt klimatyzacji bez rysunków
• Rysunki do projektu klimatyzacji
• Projekt klimatyzacji- edytowalne pliki DWG

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.09.2023 | 09:00


» Location

Sąd Rejonowy w Zakopanem


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Centrum Zakupów dla Sądownictwa


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.