Zakup i dostawa torfu w ilości 350 mp na potrzeby szkółki leśnej w Moczydle – II postępowanie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup torfu w ilości 350m3/mp mierzonej według normy EN 12580 wraz z transportem luzem do szkółki leśnej w Moczydle na terenie Nadleśnictwa Barlinek.
Wymagane parametry torfu:
1) Torf kwaśny PH 3,5-4,5
2) Stopień rozkładu do 30%
3) Zawartość substancji organicznej nie mniej niż 90%
4) Frakcja 0-30mm
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.08.2023 | 15:00


» Location

Nadleśnictwo Barlinek


» Category assortment

No category

» Buyer data

Nadleśnictwo Barlinek


» Contact details

Available after sign in

Sign in