Remont Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku od granicy z miastem Gdynia do przejścia dla pieszych przy siedzibie ZDiZ Sopot – etap Ia Remont Alei Niepodległości odcinek od przejścia dla pieszych przy siedzibie ZDiZ do skrzyżowania z Ulicą Haffnera – jezdnia w kierunku Gdańska

» Notice description

Remont Alei Niepodległości w Sopocie na odcinku od granicy z miastem Gdynia do przejścia dla pieszych przy siedzibie ZDiZ Sopot – etap Ia
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.09.2023 | 11:00


» Location

Sopot


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie


» Contact details

Available after sign in

Sign in