Mycie dwustronne przeszkleń elewacji Obiektów i poliwęglanów nad Placem Targowym na ternie ZMHT w Gdyni ul. Wójta Radtkego 36/38/40

» Notice description

Oczyszczenie elementów szklanych dachu Hali Łukowej oraz elementów szklanych fasady Hali
Łukowej, powierzchnia do oczyszczenia 2000m2, polegające na:
a) umyciu powierzchni szklanych od strony zewnętrznej i wewnętrznej, na umytych powierzchniach
szklanych nie powinny występować zacieki, smugi ani plamy,
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym pajęczyn i odchodów ptaków,
c) oczyszczeniu ram okiennych, framug i parapetów, składających się na element dachu,
d) wewnętrzne mycie musi odbywać się metodą alpinistyczną (hakową), brak możliwości użycia podnośnika wewnątrz Hali Łukowej.
2. Oczyszczenie zadaszeń poliwęglanowych na Placu Targowym, powierzchnia do oczyszczenia
9200m2, w tym 19 sztuk ciągów zadaszeń polegające na:
a) umyciu powierzchni z poliwęglanu będących zadaszeniem placu targowego od strony
zewnętrznej i czołowej; z uwagi na naturalne (wpływ czynników atmosferycznych)
zniszczenie poliwęglanów należy zachować szczególną ostrożność; na umytych
powierzchniach nie powinny występować zacieki, smugi oraz plamy, poza naturalnymi
odbarwieniem poliwęglanów,
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym glonów, mchu, pajęczyn i odchodów ptaków,
c) mycie ręczne lub mycie przy użyciu tyczki. UWAGA: mycie myjkami ciśnieniowymi jest niedozwolone z uwagi na pękanie poliwęglanów.
3. Oczyszczenie elementów szklanych na Hali Płaskiej, powierzchnia do oczyszczenie 680m2, polegające na:
a) umyciu powierzchni szklanych od strony zewnętrznej i wewnętrznej, na umytych powierzchniach szklanych nie powinny występować zacieki, smugi ani plamy,
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym pajęczyn i odchodów ptaków,
c) oczyszczeniu ram okiennych, framug i parapetów.
4. Oczyszczenie elementów szklanych na Hali Rybnej, powierzchnia do oczyszczenie 520m2, polegające na:
a) umyciu powierzchni szklanych od strony zewnętrznej i wewnętrznej, na umytych powierzchniach szklanych nie powinny występować zacieki, smugi ani plamy,
b) usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, w tym pajęczyn i odchodów ptaków,
c) oczyszczeniu ram okiennych, framug i parapetów.
5. Zabezpieczenie wszystkich mytych powierzchni zewnętrznych Hali Łukowej, Placu Targowego, Hali Płaskiej i Hali Rybnej preparatem hydrofobowym Nanobauer Glass lub lepszym.

Tryb przetargu: RFX otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 08:00


» Location

Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 36, 38, 40


» Category assortment

No category

» Buyer data

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni


» Contact details

Available after sign in

Sign in