Remont sanitariatów budynek nr 330/6015 i 326/6015”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: „Remont sanitariatów budynek nr 330/6015 i 326/6015”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ:
a. Przedmiar Robót – załącznik nr 6 do SWZ,
b. Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 7 do SWZ

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2023 | 10:00


» Location

33. BLTr w Powidzu


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

33. Baza Lotnictwa Transportowego


» Contact details

Available after sign in

Sign in