Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.

» Notice description

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.08.2023 | 11:00


» Location

nie dotyczy


» Category assortment

No category

» Buyer data

Komenda Portu Wojennego Gdynia


» Contact details

Available after sign in

Sign in