„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9 obręb Grędzina, gmina Jelcz-Laskowice”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9, gmina Jelcz-Laskowice w tym:
- uzyskaniu prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, jeśli będzie to konieczne
- opracowaniu dokumentacji projektowej,
- uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia,

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.09.2023 | 11:00


» Location

"nie dotyczy."


» Category assortment

No category

» Buyer data

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.


» Contact details

Available after sign in

Sign in