"Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej WSOZ w Bydgoszczy"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego – urządzenia do bezinwazyjnej elastografii wątroby i śledziony dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza z siedzibą w Bydgoszczy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.09.2023 | 08:00


» Location

Bydgoszcz


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. Tadeusza Browicza


» Contact details

Available after sign in

Sign in