Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na terenie zabytkowego zespołu dworskiego w Czernichowie.

2. Zamierzony sposób użytkowania budynku w części skrzydła północnego nie ulegnie zmianie, po wykonaniu prac renowacyjnych ta część będzie użytkowana nadal jako przeznaczona na garaże - 4 pomieszczenia garaży, przeznaczone dla aut osobowych, bryczek, ew. maszyn rolniczych oraz pozostałe pomieszczenia ślusarnia, warsztat – magazyn, magazyn kosiarek, magazyn narzędzi ogrodniczych. W tej części zostaną zlikwidowane pomieszczenia starych nieużywanych toalet, korytarza i umywalni. W części skrzydła od strony południowej zostanie zmieniony sposób użytkowania z części garaży po przebudowie wnętrza skrzydła powstanie pomieszczenie stajni dla 5 koni oraz pomieszczenie siodlarni. Od strony elewacji północnej zostaną w miejscu bram garażowych wykonane podmurowania i zlokalizowane okna, a w elewacji południowej zostanie wykonane przebicie – większy otwór dla bramy wejściowej dwuskrzydłowej do stajni. Ze względu na zbyt niski poziom stropu dla przebywania koni w pomieszczeniu zostanie obniżona posadzka o około 80cm do poziomu terenu przy projektowanym wyjściu bramowym. Dobudówka oraz dostawione garaże blaszane zostaną zlikwidowane, wyburzone.

3. Zakres wyposażenia tj. boksy i koryta paszowe, poidła oraz zlew nie są objęte postępowaniem.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (zał. nr 10 do SWZ), opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do projektu umowy) oraz dokumentacji (zał. nr 11 do SWZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.09.2023 | 09:00


» Location

Czernichów, Powiat Krakowski


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Krakowski


» Contact details

Available after sign in

Sign in