Robota budowlana w zakresie 2 (dwóch) części: Część 1 – Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Chełmie; Część 2 – Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w miejscowości Wola Uhruska.

» Notice description

Robota budowlana w zakresie 2 części: Część 1 – Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Chełmie; Część 2 – Remont budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w miejscowości Wola Uhruska.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2023 | 10:00


» Location

32 WOG


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

32. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in